Formularz reklamacji

Zwrot gotówki następuje w sytuacji, gdy naprawa ani wymiana jest niemożliwa.